Raiso ny tenako ary vonoy ny fivavako

Nivoaka nankany amin'ny zaridaina izahay, ary nahita seza nilaozana. Na izany aza izahay dia hiezaka ny hanao vazivazy ao satria tsy mbola nanao izany mialoha izahay teo amin'io toerana io. Niverina teo amboniny aho ary nandroaka ny lohako. Nosamborin'ity chab ity ny mamboko ary nahatonga ny nonoko mafy. Tamin'ny fotoana manaraka dia efa tao anatiko ny schlongny.