Jarka sy Andrej

Rehefa tonga io zatovolahy ara-dalàna volo mainty volo io, dia nanana zavatra iray tao an-tsainy io zaza io izao hariva izao. Tsy naniry firaisana fotsiny izy fa nila izany. Tsy naharitra ela akory fa ny filahiny mahery vaika no nidiran'ny filahiny. Izany indrindra no nilainy mba hanomezana fahafaham-po ny filan-dratsiny. Nalemy fanahy taminy io lehilahy io tamin'ny 1er, namelatra ny tsinainy hatramin'ny fetra, fa tsy ela akory izay dia vao mainka nihamafy hatrany izy. Nihazona mafy izy, nitoloko mafy ary tsy tiany hijanona mihitsy. Tsy nijanona izy raha tsy efa niparitaka be tamin'ny cum.

2022-05-30 01:21:48 2584 02:59
Tags :