Nasehon'ny zanako vavy ny adalany tsy manan-tsiny ho ahy!

Zatovo tanora ara-dalàna dia mampiseho ny vatany mafana mahamamo ho ahy ary alaiko sary ny fomba mangovitra ny tsefatsefany malefaka malefaka ary mampiseho ahy ny bozaka virijiny manjavozavo!