Nahavita nanadala anay telo lahy i Anna

Tsy hisalasala mihitsy ianao amin'ity tantara ity, fa indraindray dia mitranga ny zava-mitranga... Indray mandeha aho dia niara-nisotro labiera niaraka tamin'ireo mpiray efitra tamiko tao amin'ny trano fandraisam-bahiny!t Tonga tao amin'ny efitrano i Han Anna ary nanontany raha afaka mijanona miaraka aminay io zaza io satria nahatsiaro leo izy. .wh Taty aoriana?o H nanao lalao adala izahay ary i Anna dia resy foana ny lalao rehetra, ka nisy olona nilaza fotsiny fa ho faly izahay fa hanadala anay 3 koa izy raha resy amin'ny fotoana hafa... Dia nanao izany izy. .. Saingy toa tsy afaka ny ho velona izy raha tsy nieritreritra ny hanala baraka anay telo mianaka mihoatra noho izahay! Nahafinaritra ahy ny nanaovany sitraka taminay tsirairay sy ny nahazoany nify be dia be teo amin'ny vatany!

2022-04-24 03:36:15 751 05:59
Tags :